Marazano heeft geprobeerd de anime-energie op papier over te brengen, met Xu Yao als zijn illustratieve arm. Een Europeaan die zich de Oosterse kunsten toeëigent, het huwelijk mag als geslaagd beschouwd worden. Onze vluchtige draken vereist een grondiger herlezing. Fijn.
13-03-2020

6/10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *