De verzuchtingen van een moeilijk virus-jaar. Gelukkig focust Lectrr zich op meer dan de lockdown en de daarrond gespeelde politieke spelletjes, zoals steeds fileert hij op een satirische wijze de actualiteit met als extra troef, zijn visuele finesse. Een cartoonist met een eigen stempel die bovendien aanschouwelijk is.
28-02-2021

7/10

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *