Vooroordelen, nooit goed! Of integendeel, met een sterke uitvoering kan je net ook verrast worden als blijkt dat een bepaalde strip veel meer te bieden heeft. Zo ook deze De oorlogen van Albert Einstein. Corbeyran houdt de teugels strak en zorgt ervoor dat François de Closets zich niet te veel verliest in pietluttige details. Wat je vooral leert en leest is de tweestrijd die de wetenschapper een leven lang heeft moeten voeren met de complexiteiten van de historische evoluties. Vooral de schitterende parallellen met Fritz Habers leven, hoe de vriend van Einstein zo prat ging op zijn chemische kennis en zich absoluut door vaderlandslievendheid maar al te graag voor de militaire kar liet spannen, terwijl zijn kompaan dat begrip voor de massamoorden niet kon opbrengen. Het volledige boek gaat over geweten, niet zozeer in de zin van ‘de kennis’, wel hoe je moreel met twee voeten op de aardse grond in de wereld staat. Wat moet het voor de man moeilijk geweest zijn om dat gewicht op zijn schouders te dragen. Chabbert verbeeldt perfect wat je moet zien, zeer verzorgd met karakter en volume gevisualiseerd. Met een prachtig laatste shot neem je met genoegen van Einstein afscheid.
21-03-2021

8/10

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *